Afhankelijk van de bepalingen in de verzekeringspolis geniet U mogelijkerwijze ook van een polis rechtsbijstand.  Deze polis rechtsbijstand dekt in bepaalde gevallen de kosten en erelonen van de advocaat.  U kan ons steeds contacteren, zodat wij samen met U kunnen nagaan of U van een dergelijke polis kan genieten.