Onder de term ‘Kosten’ vallen alle uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van de zaak, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van allerhande afschriften, secretariaatskosten, reisonkosten, …  De variabele kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht :

  • Uitgaande briefwisseling, dactylografie, procedurestukken : € 12/blad;
  • Verplaatsingen : € 0,60/km;

De tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW (thans 21%).