Ons kantoor is lid van de Balie Hasselt.  De Balie Hasselt is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148 (www.advocaat.be).  Aan het hoofd van elke lokale balie staat een Stafhouder, die in zijn/haar bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Orde van Advocaten.  Ons kantoor is gevestigd te 3920 Lommel, Lepelstraat 125.  Onze advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van €1.250.000.  De verzekering werd afgesloten bij de Balie te Hasselt.  Onze advocaten lichten de cliënt in dat voor een specifieke behandeling van bepaalde zaken een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.