Advocaten maken deel uit van een specifieke beroepsgroep met een eigen deontologische code.  Ook zijn zij in de uitoefening van hun beroep aan verschillende reglementen onderworpen.  De documenten kan men terug vinden op de website : ‘www.advocaat.be’.  Ingeval van problemen omtrent tevredenheid neemt U in de eerste plaats best contact op met uw advocaat, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.  Indien dit niet helpt, kan men zich richten tot de Stafhouder van de Balie te Hasselt op het adres : ‘Parklaan 25 te 3500 Hasselt’.  Deze informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstwet van 26 maart 2010.