www.advocaat.be
Website van de Orde van Vlaamse Balies
www.just.fgov.be
Zeer uitgebreide juridische databank met talrijke links; publicaties, VZW's en ondernemingen
www.staatsblad.be
Bevat alle wettelijk vereiste publicaties, sinds 1 juni 1997, in verband met wetgeving, documenten van verenigingen, ondernemingen, etc.
www.arbitrage.be
Alle informatie over het Arbitragehof; register en inhoud van alle arresten
www.belgischrecht.be
Bevat o.m. actuele wijzigingen en tips in verband met het Belgische recht
www.juridischlimburg.be
Alles wat u wil weten over de werking en structuur van het juridisch leven in Limburg. Niet alleen wat in en rond de rechtbanken gebeurt, maar ook wat zich in de marge afspeelt en zich in de toekomst aandient op juridisch gebied
www.wegcode.be
Wegwijs in het Belgische verkeersreglement
www.mineco.fgov.be
Website van de federale overheidsdiensten van economie, K.M.O., middenstand en energie; uitgebreide informatie over economie en ondernemingen; o.m. over intellectuele eigendom
www.juridat.be
Publicatie van uitspraken van het Hof van Cassatie en algemene informatie in verband met het Hof van Cassatie
www.fiscus.fgov.be/interfaif.nl/Vragen/ipp/ipp2.htm
De website van de federale overheidsdienst (fod) belastingen. Hoe je belastingaangifte invullen in functie van je gezinstoestand?
www.rechtspraak.nl
Publicatie en overzicht van uitspraken van rechtbanken in Nederland
www.mineco.fgov.be/informations/indexes/indint1xls_9199_nl.htm
overzicht indexcijfers
www.lommelunited.be
Voetbalclub Lommel
www.bbclommel.be
Basketbalclub Lommel